tobą, co w pewnym sensie stanowiło powód tego, Ŝe się z tobą nie związałem. Lecz

- Nie wzięłam środka znieczulającego, który mi
Bryan spojrzał mu prosto w oczy, wyglądał na faceta, który potrafi
Bywało tak, że po dużych deszczach albo sztormie
jakiegoś psychoterapeuty.
dźwięk dochodzący od frontu.
głowę, że zawiesił na nim krzyż.
dobrego kumpla. Przez moment chciał wyznać, co
- Skoro tak ci na tym zależy, ja mogę się
- A myślałeś, że dokąd się wybiorę?
miała wbić kły w jego szyję. Na całym parterze drapieżniki atakowały
przed życiem. Ale ty postąpiłeś teraz tak samo, sam
Niespodziewanie napłynęły jej łzy do oczu. Może
ruch powietrza, jakby ktoś do niej szedł, z cieni,
- Jeśli mamy zdążyć do Canadych na trzecią, musimy się zbierać.

wizji.

Nate wziął sobie piwo.
swoich następnych słowach. - Tam był dobry i zły. Dobry człowiek i zły
- No, to napij się przynajmniej piwa. Przecież

dawno. Teraz przyjechała wiedziona poczuciem

Otworzył przed nią drzwi i odsunął się na bok, by ją przepuścić.
głosu.
W bawialni wirowało kilka par. Rodzice Camryn siedzieli

Dane'a, a on, jak się wydawało, odwzajemniał

Oczy wszystkich skupione były na państwu młodych tańczących na parkiecie.
zniecierpliwienia. - Życzę sobie, by włożyła pani dzisiaj
- Dziękuję za dobre słowa - rzekła Alli. Poczuła się nieswojo, gdyŜ zlękła